حمید رضا اطمینانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمید رضا اطمینانی
نام کاربری: hretminani
تاریخ عضویت: 1397/01/19
امتیاز کاربر: 14254
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود