حسین میرزاسوزنی | بیشتر از یک نفر
حسین میرزاسوزنی
نام کاربری: hosseinmirzasuzani
تاریخ عضویت: 1398/07/15
امتیاز کاربر: 68,081
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

یک انسان معمولی که سعی داره پیشرفت کنه و به افرادی که به نظر خودش لایق هستند کمک کنه


اسمم حسین و فامیلم میرزاسوزنی

ساکن گوشه ای از این کره ی خاکی ام و رویاهای خودمو دارم

امیدوارم انقدر پیشرفت کنم تا لایق رویاهام باشم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود