حسین شهبازی | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: hoseinshahbazii
تاریخ عضویت: 1397/12/11
امتیاز کاربر: 1,193
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

سلام به همه شما خوانندگان عزیز حسین شهبازی هستم زندگی پر فراز و نشیبی داشته ام کارشناسی صنایع تا سخنرانی برای خردسالان و بزرگسالان در حوزه های مختلف از خیلی از افراد یاری خواستم اما هیچ کس یاریم نکرد به همین دلیل یاد گرفته ام رو پای خودم بایستم لطفا مرا دنبال کنید و ماجراهای مرا مظالعه کنید سپاس

در یک جمله بگویم حسین شهبازی هستم مربی منتهای کارایی و مرد خودساخته


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود