محمدعلی کلانتری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدعلی کلانتری
نام کاربری: honarkadeh
تاریخ عضویت: 1397/08/24
امتیاز کاربر: 2444
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود