هما شاه حیدری پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هما شاه حیدری پور
نام کاربری: homashahhy
تاریخ عضویت: 1397/01/31
امتیاز کاربر: 1657
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

به تازگی 28 ساله. عاشق سیاست و صنعت چرم دوزی و صد البته عاشق نوشتن طنز.

هما هستم عاشق سیاست هستم و همه هدف من اینه که در سیاست فعالیت داشته باشم و میخوام فعالیت جانبی در تجارت داشته باشم و در سنین بالا یک سخنران سیاسی قدری باشم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود