هما شاه حیدری پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هما شاه حیدری پور
نام کاربری: homashahhy
تاریخ عضویت: 1397/01/31
امتیاز کاربر: 1507
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

در آستانه ی 27 سالگی. چندین تجربه ی فروش و بازاریابی دارم که متاسفانه در نبود آموزش نتونستم به خوبی اجرا کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود