هما شاه حیدری پور-بیشتر از یک نفر

هما شاه حیدری پور
نام کاربری: homashahhy
تاریخ عضویت: 1397/01/31
امتیاز کاربر: 2262
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

به تازگی 28 ساله. عاشق سیاست و صنعت چرم دوزی و صد البته عاشق نوشتن طنز.

هما هستم عاشق سیاست هستم و همه هدف من اینه که در سیاست فعالیت داشته باشم و میخوام فعالیت جانبی در تجارت داشته باشم و در سنین بالا یک سخنران سیاسی قدری باشم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود