هدی طهرانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هدی طهرانی
نام کاربری: hodatehrani
تاریخ عضویت: 1397/02/24
امتیاز کاربر: 15808
تعداد افراد دنبال کننده: 14

من کی ام

هدی طهرانی دانشجوی دکتری الهیات دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه و علاقمند به پیشرفت! پژوهشگر و مدرس مهارت های یادگیری

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود