هدی رحیمی | بیشتر از یک نفر
هدی رحیمی
نام کاربری: hodabanoo
تاریخ عضویت: 1399/01/25
امتیاز کاربر: 565,051
تعداد افراد دنبال کننده: 91

من کی ام

زنی که عشق می دوزد، زنی که شعر می بافد. زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه، میان پختن و شستن، درون آشپزخانه سرود عشق می خواند. خردورزی فرهیختگان بر کرانه ی قلم هایشان جلوه گر است. می نویسم شاید به اندازه یک میلی متر به فرهیختگی نزدیک تر شدم. موفق باشیم.