هدی رحیمی | بیشتر از یک نفر

هدی رحیمی
نام کاربری: hodabanoo
تاریخ عضویت: 1399/01/25
امتیاز کاربر: 410,036
تعداد افراد دنبال کننده: 54

من کی ام

زنی که عشق می دوزد، زنی که شعر می بافد. زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه، میان پختن و شستن، درون آشپزخانه سرود عشق می خواند. تمام تلاشم خلق انسانی والاست از خودم تا بتوانم در تمام مسوولیت هایی که دارم تاثیرگزار باشم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود