هدایت زندی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

هدایت زندی
نام کاربری: hedayat.zandi
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 4635
تعداد افراد دنبال کننده: 6

درباره من