منیرالدین سیاحی زاده-بیشتر از یک نفر
منیرالدین سیاحی زاده
نام کاربری: hamkaran.acc111
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 13946
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

منیر الدین سیاحی زاده هستم، به رشد وپیشرفت دیگران علاقه مند.از فرایند یادگیری لذت می برم و به دنبال معانی عمیق تری از درک جهان هستی می گردم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود