حمید خدری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمید خدری
نام کاربری: hamidkhedri
تاریخ عضویت: 1397/10/16
امتیاز کاربر: 20589
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود