حمید خادمی-بیشتر از یک نفر
حمید خادمی
نام کاربری: hamidkhademi
تاریخ عضویت: 1398/02/02
امتیاز کاربر: 4839
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

حمید هستم یک دانشجو، البته کل زندگی میتونه یه دانشگاه باشه اونم با رشته و تخصصی که خودت دوست داری...

حمید هستم یک دانشجو، البته کل زندگی میتونه یه دانشگاه باشه اونم با رشته و تخصصی که خودت دوست داری...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود