حمید خادمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمید خادمی
نام کاربری: hamidkhademi
تاریخ عضویت: 1398/02/02
امتیاز کاربر: 2351
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

حمید هستم یک دانشجو، البته کل زندگی میتونه یه دانشگاه باشه اونم با رشته و تخصصی که خودت دوست داری...

حمید هستم یک دانشجو، البته کل زندگی میتونه یه دانشگاه باشه اونم با رشته و تخصصی که خودت دوست داری...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود