حامد عزیزی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حامد عزیزی
نام کاربری: hamedazz
تاریخ عضویت: 1397/10/22
امتیاز کاربر: 3808
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود