زهره حقایقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: haghayeghy
تاریخ عضویت: 1395/12/11
امتیاز کاربر: 651
تعداد افراد دنبال کننده: 3

haghayeghy تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود