هادی جارحان-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

هادی جارحان
نام کاربری: hadijarehan
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 16983
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

مدرس مهارتهای تدریس و یادگیری


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود