محمدهادی جهانی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

محمدهادی جهانی
نام کاربری: hadijahani78
تاریخ عضویت: 1399/01/29
امتیاز کاربر: 3107
تعداد افراد دنبال کننده: 1

hadijahani78 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

سلام. محمدهادی جهانی هستم. دانشجوی دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز. عاشق ورزش و تدریس هستم و همیشه مشتاق یادگیری. و اهدافِ بزرگی دارم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود