هادی غلامی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هادی غلامی
نام کاربری: hadigholami
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 4842
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود