غزاله هستم-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: ghomidvar
تاریخ عضویت: 1397/09/18
امتیاز کاربر: 9898
تعداد افراد دنبال کننده: 6

درباره من

من عاشق یادگیری و یاد دادن هستم. و همیشه در تلاشم تا بهترین خودم باشم و به دیگران کمک کنم تا به بهترین خودشون تغییر کنن.