امیر قدمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امیر قدمی
نام کاربری: ghadami.6320
تاریخ عضویت: 1397/03/18
امتیاز کاربر: 14472
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

امیر قدمی مدرس و مبتکر روش های آموزش و یادگیری. محقق در حوزه طراحی سیستم های آموزشی تلاش میکنم که زودتر به درک برسم تا بتوانم دیگران را نیز زودتر به درک برسانم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود