موسسه استاد مربی حرفه ای-بیشتر از یک نفر
موسسه استاد مربی حرفه ای
نام کاربری: ghadami.6320
تاریخ عضویت: 1397/03/18
امتیاز کاربر: 22216
تعداد افراد دنبال کننده: 12

ghadami.6320 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

تلاش میکنم که زودتر به درک برسم تا بتوانم دیگران را نیز زودتر به درک برسانم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود