فاطمه نامان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه نامان
نام کاربری: fnamanm
تاریخ عضویت: 1397/01/20
امتیاز کاربر: 15115
تعداد افراد دنبال کننده: 10

من کی ام

من فاطمه نامان هستم دوست دار آموزش ، ورزش ، شادی ، شعر و موسیقی هستم .مدرس در حوزه ی مهارتهای ارتباطی و موفقیت ، تلاش میکنم بتونم تاثیری مثبت از خودم در زندگی خودم و توی این جهان و در زندگی انسانها و بر خوده انسانها باقی بگذارم . راههای ارتباطی با من : https://fatemehnaman.com

من فاطمه نامان هستم دوست دار آموزش ، ورزش ، شادی ، شعر و موسیقی هستم .مدرس در حوزه ی مهارتهای ارتباطی و موفقیت ، تلاش میکنم بتونم تاثیری مثبت از خودم در زندگی خودم و توی این جهان و در زندگی انسانها و خوده انسانها باقی بگذارم .
راههای ارتباطی با من :

اینستاگرام : fatemeh.naman

ایمیل : naman.fatemeh@gmail.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود