فاطمه نامان | بیشتر از یک نفر
فاطمه نامان
نام کاربری: fnamanm
تاریخ عضویت: 1397/01/20
امتیاز کاربر: 24,515
تعداد افراد دنبال کننده: 14

من کی ام

من فاطمه نامان هستم دوست دار آموزش ، ورزش ، شادی ، شعر و موسیقی هستم .مدرس در حوزه ی مهارتهای ارتباطی و موفقیت ، تلاش میکنم بتونم تاثیری مثبت از خودم در زندگی خودم و توی این جهان و در زندگی انسانها و بر خوده انسانها باقی بگذارم . راههای ارتباطی با من : https://fatemehnaman.com

من فاطمه نامان هستم دوست دار آموزش ، ورزش ، شادی ، شعر و موسیقی هستم .مدرس در حوزه ی مهارتهای ارتباطی و موفقیت ، تلاش میکنم بتونم تاثیری مثبت از خودم در زندگی خودم و توی این جهان و در زندگی انسانها و خوده انسانها باقی بگذارم .
راههای ارتباطی با من :

اینستاگرام : fatemeh.naman

ایمیل : naman.fatemeh@gmail.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود