فاطمه خراسانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه خراسانی
نام کاربری: fatima
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 8984
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

فاطمه خراسانی هستم مدرس مهارت های ارتباطی و فن بیان نوجوانان.به شدت علاقه مند به یادگیری هستم و بزرگترین هدفم یاددادن مهارت های ضروری زندگی به دیگرانه...