فاطمه سادات طباطبایی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

فاطمه سادات طباطبایی
نام کاربری: fatemehtabatabaiy
تاریخ عضویت: 1397/12/07
امتیاز کاربر: 2268
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود