فرشاد خلیفه-بیشتر از یک نفر
فرشاد خلیفه
نام کاربری: farshadkhalifeh
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 3388
تعداد افراد دنبال کننده: 1

farshadkhalifeh بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

فرشاد خلیفه دانشجوی روانشناسی در حیطه نوجوانان و جوانان مشاور تحصیلی (به ویژه کنکور) مشاور دبیرستان های بوعلی سینا و روزبه پرند .

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود