فرشاد خلیفه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرشاد خلیفه
نام کاربری: farshadkhalifeh
تاریخ عضویت: 1397/12/12
امتیاز کاربر: 3130
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

فرشاد خلیفه دانشجوی روانشناسی در حیطه نوجوانان و جوانان مشاور تحصیلی (به ویژه کنکور) مشاور دبیرستان های بوعلی سینا و روزبه پرند .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود