فرهاد مشیدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرهاد مشیدی
نام کاربری: farhadmoshayedi
تاریخ عضویت: 1397/09/16
امتیاز کاربر: 7719
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

من فرهاد مشیدی اهل تبریز در تاریخ 68/1/9 متولد شدم از علایق من کامپیوتر ورزش تکنولوژی و زندگی قدیمی و سنتی هست عاشق وسایل قدیمی هستم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود