اسماعیل فرهادی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

فرصت تا پایان جشنواره نوروزی

اسماعیل فرهادی
نام کاربری: farhadi
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 40966
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

سعی میکنم تاثیر گزار باشم و خود واقیم باشیم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود