فرح شیردل-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرح شیردل
نام کاربری: farahshirdel
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 9654
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود