فهیمه سادات حقانی ثانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فهیمه سادات حقانی ثانی
نام کاربری: fahimehaghani
تاریخ عضویت: 1398/02/29
امتیاز کاربر: 3103
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

مجری صحنه و گوینده ●•●• ناشنوا باش وقتی آدما می خوان از رسیدن به اهدافت، ناامیدت کنند