شمس الدین خجسته نیا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شمس الدین خجسته نیا
نام کاربری: etshamce
تاریخ عضویت: 1396/12/18
امتیاز کاربر: 1962
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

شمس الدین خجسته نیا هستم. مدرس اصول و فنون مذاکره و بیشتر از یکی. امیدوارم با آموزش هایی که می دهم دنیا جای بهتری برای زیستن باشد.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود