سعید گل شناس-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید گل شناس
نام کاربری: eshgh213
تاریخ عضویت: 1397/01/31
امتیاز کاربر: 3569
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

سعید گل شناس هستم مدرس و مشاور در حوزه محبوبیت

متولد اردیبهشت 62 متاهل 

در رشته های مدیریت،روانشناسی و کسب و کار تحصیلات دانشگاهی دارم

17 سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی در حوزه های فرهنگی،آموزشی و ورزشی دارم

به معنی واقعی کلمه یک کتابخوار هستم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود