عرفان منظری-بیشتر از یک نفر
عرفان منظری
نام کاربری: erfan.manzarii
تاریخ عضویت: 1397/02/23
امتیاز کاربر: 19854
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

عرفان منظری هستم مربی و مدرس مهارت های زندگی ویادگیری وبه افرادکمک میکنم با ، درست یادگرفتن و به کاربردن مهارت های زندگی ،،،،، زندگی اجتماعی ، کاری و شادتری راتجربه کنند

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود