عرفان منظری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عرفان منظری
نام کاربری: erfan.manzarii
تاریخ عضویت: 1397/02/23
امتیاز کاربر: 19230
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

عرفان منظری هستم مربی و مدرس مهارت های زندگی ویادگیری وبه افرادکمک میکنم با ، درست یادگرفتن و به کاربردن مهارت های زندگی ،،،،، زندگی اجتماعی ، کاری و شادتری راتجربه کنند

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود