فرناز علمیه-بیشتر از یک نفر
فرناز علمیه
نام کاربری: elmiyefnamee
تاریخ عضویت: 1397/05/02
امتیاز کاربر: 986
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

farnazelmiye Software/IT e-commerce MasterEngineer Accounting/Banking Application Expert Badminton, Book, Theater, Poetry, Music www.bineshenik.persianblog.ir www.bineshenik.com

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود