فرناز علمیه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرناز علمیه
نام کاربری: elmiyefnamee
تاریخ عضویت: 1397/05/02
امتیاز کاربر: 987
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

farnazelmiye Software/IT e-commerce MasterEngineer Accounting/Banking Application Expert Badminton, Book, Theater, Poetry, Music www.bineshenik.persianblog.ir www.bineshenik.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود