احسان اسماعیل پور | بیشتر از یک نفر
احسان اسماعیل پور
نام کاربری: ehsan79es
تاریخ عضویت: 1397/09/21
امتیاز کاربر: 176,367
تعداد افراد دنبال کننده: 22
داراب

من کی ام

برنامه نویس و طراح مدارهای الکترونیک

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود