احسان اسماعیل پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

احسان اسماعیل پور
نام کاربری: ehsan7979es
تاریخ عضویت: 1397/09/21
امتیاز کاربر: 14603
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

برنامه نویس و طراح مدارهای الکترونیک

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود