ابراهیم اسکندری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ابراهیم اسکندری
نام کاربری: ebrahimeskandari
تاریخ عضویت: 1397/02/24
امتیاز کاربر: 10005
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

ابراهیم اسکندری هستم مدرس مهارتهای زندگی ساکن شیراز عاشق یادگیری