هادی اکبری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هادی اکبری
نام کاربری: HadiAkbari
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

هادی اکبری مدیر عامل شرکت دلفین رایانه و مدیر فروشگاه اینترتی تیهو کارشناس ارشد MBA در شنا و خطاطی تخصص دارم