احمد دزیانی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

احمد دزیانی
نام کاربری: deziani1991
تاریخ عضویت: 1397/08/23
امتیاز کاربر: 1796
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود