عسگر پورقاسمی خیاوی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

عسگر پورقاسمی خیاوی
نام کاربری: dapk86
تاریخ عضویت: 1397/05/10
امتیاز کاربر: 5322
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود