عسگر پورقاسمی خیاوی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عسگر پورقاسمی خیاوی
نام کاربری: dapk86
تاریخ عضویت: 1397/05/10
امتیاز کاربر: 5336
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود