بهروز خلیلی-بیشتر از یک نفر
بهروز خلیلی
نام کاربری: bkh8878
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 12445
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

بهروز خلیلی هستم. متولد بهمن 63 مهندس الکترونیک و کارشناس ارشد مکاترونیک از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب دارای افتتخارات متعدد علمی در سطح کشوری در مسابقات ملی مهارت در رشته الکترونیک صنعتی و برگزیده جشنواره خوارزمی عضو بنیاد نخبگان تخصص اصلی طراحی کلان سامانه های مبتنی بر الکترونیک و مکاترونیک


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود