بهنام اسدبیکی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهنام اسدبیکی
نام کاربری: behtnam
تاریخ عضویت: 1397/04/31
امتیاز کاربر: 79594
تعداد افراد دنبال کننده: 7

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود