مصطفی فتحی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مصطفی فتحی
نام کاربری: bayanik
تاریخ عضویت: 1397/09/14
امتیاز کاربر: 4713
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

مصطفی فتحی متولد و ساکن یزد مربی مهارت های ارتباطی بهبود فردی