مصطفی فتحی-بیشتر از یک نفر
مصطفی فتحی
نام کاربری: bayanik
تاریخ عضویت: 1397/09/14
امتیاز کاربر: 8229
تعداد افراد دنبال کننده: 21

من کی ام

مصطفی فتحی هستم مربی سخنرانی، فن بیان و مهارت های ارتباطی حرفم این است: ارزشِ انسانِ ارزشمند، به آن ارزشِ ارزشمندی است که به ارزش های ارزشمند می دهد.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود