بطول اشرفی | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: batool
تاریخ عضویت: 1396/12/26
امتیاز کاربر: 569
تعداد افراد دنبال کننده: 1

batool تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

کاش توی زندگی زودتر یاد می گرفتم که باید خیلی چیزهایی رو یاد بگیرم اما الان هم خیلی دیر نیست. همه چیز رو یاد می گیرم که بهتر زندگی کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود