محمد براتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد براتی
نام کاربری: barati72
تاریخ عضویت: 1397/08/23
امتیاز کاربر: 4604
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

از دوستان قدیمی بیشتر از یک نفر.

آدما رو با سکوتشون میشناسم اگر به نفع خودشون سکوت کردن٬اگر به نفع ظلم سکوت کردن اگر به ضرر حق سکوت کردن و در برابر بی مسئولیتی خودشون سکوت کردن راهمو ازشون جدا می کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود