محمد براتی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

محمد براتی
نام کاربری: barati72
تاریخ عضویت: 1397/08/23
امتیاز کاربر: 4500
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

از دوستان قدیمی بیشتر از یک نفر.

آدما رو با سکوتشون میشناسم اگر به نفع خودشون سکوت کردن٬اگر به نفع ظلم سکوت کردن اگر به ضرر حق سکوت کردن و در برابر بی مسئولیتی خودشون سکوت کردن راهمو ازشون جدا می کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود