ولی بختیاری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ولی بختیاری
نام کاربری: bakhtyari
تاریخ عضویت: 1396/07/18
امتیاز کاربر: 1775
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

مدرس اصول توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان) کتب: الهی پیر شی، لذت زندگی در وقت اضافه، صیانت از جان، الفبای بازنشستگی، لبخند ماندگار نویسنده بیش از 190 مقاله همکاری با پورتال پایش صندوق بازنشستگی کل کشور، مجله تجلیل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، مجله بنادر و دریانوردی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود