ولی بختیاری-بیشتر از یک نفر
ولی بختیاری
نام کاربری: bakhtyari
تاریخ عضویت: 1396/07/18
امتیاز کاربر: 3632
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

مدرس اصول توانمندسازی پیشکسوتان(بازنشستگان) کتب: الهی پیر شی، لذت زندگی در وقت اضافه، صیانت از جان، الفبای بازنشستگی، لبخند ماندگار نویسنده بیش از 190 مقاله همکاری با پورتال پایش صندوق بازنشستگی کل کشور، مجله تجلیل صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، مجله بنادر و دریانوردی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود