بابک زاهدی-بیشتر از یک نفر
بابک زاهدی
نام کاربری: babakzahedi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 99421
تعداد افراد دنبال کننده: 77

من کی ام

برای ساختن دنیایی بهتر و موثرتر باید یاد بگیریم بهتر و زیباتر حرف بزنیم و من تلاشم ساختن دنیایی بهتر با درک این مسئله که سخن زیبای ما زمانی خریدار دارد که تمام وجود ما در شنیدن سخن و خواسته دیگران همراه باشد تا بتوانیم بیشتر و موثر تر از یک نفر باشیم zahedibabak.com

برای یاد دادن ابتدا باید خوب یاد گرفت و این یادگیری باید با پوست و خون ما عجین شده و در زندگی روزمره از این اصول پیروی کنیم . برای ساختن دنیای بهتری برای دیگران در ابتدا دنیای خود ما باید زیبا باشد تا بتوانیم برای دیگران چنین چیزی را متصور بشویم . برای کمک به دیگران ابتدا ما باید خودمان توانمند شویم  . برای بیشتر از یک نفر بودن در ابتدا باید یک نفر کامل بود سپس به کمک دیگران شتافت.

شما میتوانید با شماره 09366078886 و یا صفحه اینستاگرام babakzahedi1 و یا سایت من zahedibabak.com با من در ارتباط باشید.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود