بهاره مظاهری-بیشتر از یک نفر
بهاره مظاهری
نام کاربری: b.mazaheri
تاریخ عضویت: 1397/03/27
امتیاز کاربر: 75801
تعداد افراد دنبال کننده: 16
تهران

b.mazaheri بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

بهاره مظاهری هستم دانش آموخته کارشناسی فیزیک، ارشد و دکترای الهیات، مدرس رشد و بهبود فردی، مدیر و موسس باشگاه اراده https://bashgaherade.com

بهاره مظاهری هستم دانش آموخته کارشناسی فیزیک، ارشد و دکترای الهیات و مدرس رشد و بهبود فردی

https://bashgaherade.com/about-us

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود