بهاره مظاهری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهاره مظاهری
نام کاربری: b.mazaheri
تاریخ عضویت: 1397/03/27
امتیاز کاربر: 3702
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

بهاره مظاهری هستم دانش آموخته کارشناسی فیزیک و دکترای الهیات و علاقه مند به رشد و بهبود شخصی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود