اعظم غفوری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

اعظم غفوری
نام کاربری: azamghafouri
تاریخ عضویت: 1397/04/22
امتیاز کاربر: 5058
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود