عاطفه انارکی | بیشتر از یک نفر
عاطفه انارکی
نام کاربری: atefeanaraki
تاریخ عضویت: 1399/05/31
امتیاز کاربر: 39,966
تعداد افراد دنبال کننده: 17

من کی ام

کارشناس حرفه ای مترجمی همزمان و عاشق یادگیری و ساختن چیزهای جدید و بهترین سرمایه گذاری رو خودسازی و ارج نهادن برهدف های شخصی میدونم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود