علی روزبهانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی روزبهانی
نام کاربری: arozbaha
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 7400
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود