یک انسان | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: arezoo.fa02
تاریخ عضویت: 1400/02/13
امتیاز کاربر: 3,046
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

من یک انسان هستم.

با هدف رسیدن به شرافت و انسانیت

  ماجراجویی
  اصالت
  قاطعیت
  مهربانی
  انعطاف پذیری

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود