مهدیه خیراله زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: amirtaha
تاریخ عضویت: 1398/02/29
امتیاز کاربر: 270
تعداد افراد دنبال کننده: 0

amirtaha تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود